Albania

Information material for the general public: 

HACKL, E. (2001). Lamtumirë Sidoní: novelë. Shkodër: "Camaj-Pipa". [Original in German]

KADARE, Ismail: “Chronicle in Stone« (»Kronikë në gurë«), novel, 1971, in English, Onufri

SINANI, Shaban: “Jews in Albania: The Presence and Salvation”, 2014, Naimi Publishing House and Literary Services