Slovenia

Information material for the general public: 

HACKL, E.: Slovo od Sidonije: povest, 2009, novel, Celovec, Ljubljana, Dunaj: Mohorjeva. [Original in German]

LAKATOS, M.: Zadimljene podobe: roman. 1977, novel, Murska Sobota: Pomurska založba. [Original in Hungarian]

TOFFOLO, Davide: “Italijanska zima”, 2010, [orignal in Italian "L'inverno d'Italia", English: "Italian winter"] Coconino Press - a graphic novel about two children interned at Gonars (Udine) concentration camp