Czech Republic

Publications and articles: 

Bárta, M. (1959). Nezapomeňte na to děvčátko.

Brzobohatý, D. (1995). To byli také naši občané. O osudu Romů na Slavičínsku a jejich konci v plynových komorách. Slavičín.

Bubenickova, R. et al. (1969). Tabory utrpeni a smrti. Praha: Svoboda.

Davidová, E. (1995). Cesty Romů. Romano Drom. 1945-1990: změny v postavení a způsobu života Romů v Čechách, na Moravě a na Slovensku (Journeys of the Roma. Romano Drom. 1945-1990: Changes in the Status and Lifestyle of the Roma in Bohemia, Moravia and Slovakia). Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

Duna, W. A and Polansky, P. (1997). The Hidden Holocaust of the Gypsies. Minneapolis: Sa-Roma.

Fulková, M. (1955). Z - Osud českých a slovenských Romů po nástupu fašismu.

Gracová, B.(1992). “Osudy Cikánů z Těšínska v letech druhé světové války”, Těšínsko, 2, pp. 29 – 30.

Haišman, T. (1988). “Die Ermordung der Ziegeunerbevölkerung im Gebiet der heutigen Tschechoslowakei während des Zweiten Weltkrieges. Ein Bericht zum Forschungsstand”, Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheits - und Sozialpolitik, 6, pp. 185 - 188.

Historický ústav Akademie věd České republiky (ed.) (1999). Historikové a kauza Lety. Praha: Academia.

Holý, D. and Nečas, C. (1993). Žalující píseň. O osudu Romů v nacistických koncentračních táborech (A song of accusation: The fate of the Roma in the Nazi concentration camps). Brno.

Horváthová, J. (ed.) (2004). Memoáry romských žen; Elina, Sága rodu Holomků; Karolína, Cesta životem v cikánském voze (Memoirs of Roma Women). Brno: Muzeum romské kultury.

Horváthová, D. and Holomková, J. (1995). “Usazování, integrace a konečná likvidace moravských Romů na příkladu historie romského tábora u Svatobořic na Kyjovsku”. In: Neznámý holocaust. Praha, pp. 51–54.

Horváthová, J. and Nečas, C (1997). Ma bisteren-nezapomeňme. Historie cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu (1942-1943) (Do not forget. History of the gypsy camp in Hodonín near Kunštát). Praha: Muzeum romské kultury.

Jelínek, J. (1980). Poslední slova mého otce.

Kenrick, D. and Puxon, G. (2000). Cikáni pod hákovým křížem. Olomouci: Univerzita Palackého. [Original in English]

Kladivová, V. (1994). Konečná stanice Auschwitz-Birkenau (Destination: Auschwitz-Birkenau). Olomouc.

Kladivová, V. (1998): “Sinti und Roma im ‘Zigeunerlager’ des KL Auschwitz-Birkenau 1.3. 1943 - 2. - 8. 1944”. In: Sinti und Roma im KL Auschwitz-Birkenau. Oswiecim, pp. 300-319.

Kraus, O. and Lulka, E. (1957). Tovarna na smrt. Praha: Nase vojsko.

Lacková, E. (1997). Narodila jsem se pod št'astnou hvězdou. Praha: Triada. [Text in Czech and Romani. There are translations into many languages]

Lacková, E. and Balvín, J. (2001). Holocaust Romů v povídkách Eleny Lackové. Praha: Fortuna.

Lamper, I. (ed.) (2006). Nemilosrdné příběhy českých dějin. Praha: Národní divadlo, R-Presse.

Lhotka, P. (1997). “Transporty českých Romů do cikánského tábora v Letech”, Tamtéž, pp. 41 – 44.

Lhotka, P. (1997). “Snaha Romů o získání protektorátní státní příslušnosti”, Bulletin muzea romské kultury, 6, pp. 39 - 40.

Lipa, J. (1990). “The Fate of Gypsies in Czechoslovakia under Nazi Domination”. In: Berenbaum, M. (ed.). A Mosaic of Victims: Non-Jews Persecuted and Murdered by the Nazis. New York: New York University Press, pp. 207-215.

Machalová, T. (2001). Lidská práva proti rasismu. Brno: Doplněk.

Nečas, C. (1972). “Cikánská otázka v letech 1938 – 1942”, Časopis Matice moravské, 91: 3- 4, pp. 305–315.

Nečas, C (1973). “Cikánský tábor v Letech u Písku 1942 – 1943”, Jihočeský sborník historický, 42: 1, pp. 42-47 and Jihočeský sborník historický, 43, pp. 146-161.

Nečas, C. (1973 and 1974). “Cikáni v Hodoníně u Kunštátu v letech 1940 – 1943”, Vlastivědný věstník moravský, 25: 3 (1973), pp. 277-283 and Vlastivědný věstník moravský, 26:1 (1974), pp. 26 - 33.

Nečas, C. (1974). “Spor o svatobořické Cikány”, Jižní Morava, 10, pp. 88–93.

Nečas, C. (1974-1975). “Cikáni na Uherskohradišťsku v období nacistické okupace”, Slovácko, 16 - 17, pp. 42–50.

Nečas, C. (1975). “Potírání tzv. cikánského zlořádu v českých zemích v letech 1942 – 1945”, Tamtéž, 94: 1-2, pp. 127-139.

Nečas, C. (1975). “Cikáni jihovýchodní Moravy v letech 1939 – 1945”. In: Osvobození a nové osídlení jižní Moravy 1945. Mikulov, pp. 159 – 166.

Nečas, C. (1975). “Cikáni politického okresu Zlín (1939 - 1945)”, Zprávy oblastního muzea v Gottwaldově, 3-4, pp. 17 -23.

Nečas, C. (1976-1977). “Z minulosti luhačovických Cikánů”, Slovácko, 18 - 19, pp. 75 – 96.

Nečas, C. (1977). “Cikánský tábor v Oslavanech”, Jižní Morava, 13, pp. 71 – 79.

Nečas, C. (1977). “Obyvatelé cikánských táborů na Moravě”, Časopis Matice moravské, 96: 3 - 4, pp. 313 - 323.

Nečas, C. (1979). “Sul destino di un campo di Zingar”, Lacino drom, 15: 5, pp. 5-7.

Nečas, C. (1980). “Notes sur le destin des Tsiganes tchèques”, Etudes Tsiganes, 26: 3, pp. 8–11.

Nečas, C. (1981). “Die tschechischen und slowakischen Roma im Dritten Reich”. In: Dritter Welt- Roma- Kongres. Göttingen, pp. 62–64.

Nečas, C. (1981). Nad osudem českých a slovenských Cikánů v letech 1939–1945. Brno: Univerzita J.E. Purkyně v Brně. [Revised version in 1994: Nečas, C. Českoslovenští Romové v letech 1938–1945. Brno]

Nečas, C. (1982). “K sociální adaptaci Cikánů na Strážnicku”, Národopisné aktuality, 19: 1, pp. 25 – 32.

Nečas, C. (1982). “The Czech Gypsies during the Nazi occupation”, Journal of the Gypsy Lore Society (Series 2), 2:1, pp. 69–75.

Nečas, C. (1983). “Usedlí strážničtí Cikáni”, Jižní Morava<, 19, pp. 63–78.

Nečas, C. (1987). Andr’oda taboris: vězňové protektorátních cikánských táborů, 1942-1943. Brno: Městský výbor Českého svazu protifašistických bojovníků v Brně.

Nečas, C. (1988). “Genealogie jednoho cikánského rodu”, Brno v minulosti a dnes, 10, pp. 131 – 135.

Nečas, C. (1989). “Původní cikánská populace v Brně a její vyhlazení v letech 1939 – 1945”, Forum brunense, 2, pp. 99 – 108.

Nečas, C. (1992). “Osudy československých Cikánů za nacistické okupace a nadvlády”, Střední Evropa, 7: 23, pp. 117-129.

Nečas, C. (1992). “Une portraitiste des Tsiganes d'Auschwitz-Birkenau”, Etudes Tsiganes, 36: 1, pp. 31–34.

Nečas, C. (1992). “Portrecistka z Oswiecimiu”, Rrom p-o Drom, 1: 7, p. 7.

Nečas, C. (1992). “Dinah a její podivuhodné portréty Cikánů”, Forum brunense, 4, pp. 136-142.

Nečas, C. (1993). “Brněnský transport Cikánů do koncentračního tábora v Auschwitz I”, Universitas, 4, pp. 21-26.

Nečas, C. (1994). “Convoglio di mort”, Lacio drom, 30: 1, pp. 23-24.

Nečas, C. (1994). “Cikánský tábor v Auschwitz-Birkenau a jeho nejmladší vězňové”, Časopis Matice moravské, 113: 1, pp. 151-158.

Nečas, C. (1994). Českoslovenští Romové v letech 1938–1945. Brno: Masarykova univerzita v Brně. [Revised version of: Nečas, C.(1981). Nad osudem českých a slovenských Cikánů v letech 1939–1945. Brno: Univerzita J.E. Purkyně v Brně]

Nečas, C. (1994). Nemůžeme zapomenout našťi bisteras. Nucená táborová koncentrace ve vyprávěních romských pamětníků (Impossible to forget: Forced detention in concentration camps in recollections of the Romani survivors). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Nečas, C. (1995). “Z protektorátu Čechy a Morava do Auschwitz II-Birkenau: hromadný transport 7.5. 1943”, Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity, 42, pp. 143-149.

Nečas, C. (1995). “Neznámý holocaust”. In: Neznámý holocaust. Příspěvky ze slavnostního odhalení pomníku romským obětem v Letech a ze semináře s mezinárodní účastí v Písku 13. Května 1995. Praha, pp. 27-35.

Nečas, C. (1995). “Druhý aneb neznámý holocaust”, Spisy Právnické fakulty MU v Brně sv., 160, pp. 47-51.

Nečas, C. (1995). “Akce Nisko a příprava ‘konečného řešení’ romské otázky”. In: Mezinárodní konference Akce Nisko v historii konečného řešení židovské otázky k 55. Výročí první hromadné deportace evropských Židů. Ostrava, pp. 125–127.

Nečas, C. (1995). “Čačipen pal' lagri”, Rrom p-o drom, 5: 11 - 12, p. 6.

Nečas, C. (1995). “Kolik vězňů prošlo internacemi protektorátních cikánských táborů”, Časopis Matice moravské, 114: 2, pp. 352-364.

Nečas, C. (1995). Andr´oda taboris. Tragédie protektorátních cikánských táborů v Letech a v Hodoníně (Tragedy of the Protectorate gypsy camps in Lety and Hodonín). Brno.

Nečas, C. (1996). “Scoperte fondamentali sui campi zingari nel Protettoratu di Boemia e Moravia”, Lacio Drom, 32: 1, p. 13.

Nečas, C. (1996). “Záhuba protektorátních Romů”. In: Kural, V. (ed.).Studie o sudetoněmecké otázce. Praha, pp. 205-215.

Nečas, C. (1996). “Romové v koncentračních táborech”. In: Češi v nacistických koncentračních táborech, káznicích a věznicích. Praha, pp. 64-67.

Nečas, C. (1996). “Strasti a útrapy v protektorátních cikánských táborech”, Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity, 43, pp. 143 – 163.

Nečas, C. (1997). “Minulost hodonínského tábora”. In: Ma bisterem - Nezapomeňme. Praha, pp. 5 – 20.

Nečas, C. (1997). “Transport romských vězňů z Hodonína do Auschwitz-Birkenau”, Bulletin Muzea romské kultury, 6, pp. 33 - 35.

Nečas, C. (1997). “Romská osada v Luhačovicích”, Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity, 44, pp. 175 - 182.

Nečas, C. (1998). “Sinti und Roma im Protektorat Böhmen und Mähren sowie in der Slowakischen Republik in den Jahren 1939 – 1945”. In: Sinti und Roma im KL Auschwitz-Birkenau 1943 - 1944. Oswiecim, pp. 178-190.

Nečas, C. (1999). “Bohemia and Moravia – two internment camps for Gypsies in the Czech lands”. In: Kenrick, D. (ed.). The Gypsies During the Second World War. Vol. 2. In the Shadow of the Swastika. Hatfield: University of Hertfordshire Press, pp. 149-170.

Nečas, C. (1999). Holocaust českých Romů. Praha: Prostor.

Nečas, C. (1999). The Holocaust of the Czech Roma. Praha. [English version of Nečas, C. (1999). Holocaust českých Romů. Praha: Prostor]

Nečas, C. (2000). Z Brna do Auschwitz-Birkenau: první transport moravských Romů do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. Brno: Muzeum romské kultury. [English translation in 2001: From Brno to Auschwitz-Birkenau: the first transport of Moravian Romany-Gypsies to the Auschwitz-Birkenau camp]

Nečas, C. (2001). From Brno to Auschwitz-Birkenau: the first transport of Moravian Romany-Gypsies to the Auschwitz-Birkenau camp. Brno: Museum of Romani Culture. [Original in Czech]

Nečas, C. (2007). “Czech and Slovak Roma, 1939–1945”, Historica (Historical Sciences in the Czech Republic). Series Nova, 12, pp. 144–167.

Nečas, C. (2005).Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945). Brno: Matice Moravská.

Nečas, C. (2008). Špalíček romských miniatur: osoby a dějství z romského dramatu, které se odvíjelo na scéně historické Moravy. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Nečas, C. and Holý, D. (1991). “A Auschwitz il y a une grande prison - Aušvicare hi kher báro”, Cahier de Littérature Orale, 30, pp. 15 - 35.

Nečas, C. et al. (1994). “Der 50. Jahrestag der Vernichtung der Roma im KL Auschwitz-Birkenau”. In: 50-lecie zaglady Romów w KL Auschwitz-Birkenau. Oswiecim, pp. 58-93 and 113-120.

Nováček, J. (1967): “Německý fašismus a cikánská otázka”, Dějiny a současnost, 8, pp. 38 - 39.

Pape, M. (1997). A nikdo vám nebude věřit. Dokument o koncentračním táboře Lety u Písku. Praha: GplusG Publishers.

Pavelčíková, N. (2004). Romové v českých zemích v letech 1945-1989 (The Roma in the Czech Lands between 1945 and 1989). Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR.

Polansky, P. (1998). Tíživé mlčení: svědectví těch, kteří přežili Lety. Praha: G plus G.

Poltikovič, M.(1990). Andr´ oda taboris - V táboř.

Richter, B. (1965). “Auschwitz - matricola Z-1963”, Lacio drom, 1: 3, pp. 23–32 and Lacio drom, 1: 5/6, pp. 2-10.

Richter, B. (1974). “Matricule Z-1963”, Monde Gitan, 29, pp. 1-7.

Rose, R. et al. (2009). Nacistická genocida Sintů a Romů: katalog ke stálé výstavě ve Státním muzeu v Osvětimi. Praha: Argo.

Růžička, L. (1958). Vzpomínky cikána na nucené lágry.

Růžička, L. (1959). “Bylo nás osmadvacet”. In: Hvězdy svobody. Praha, pp. 60-62.

Šípek, Z. (1991). “Usazování Cikánů na začátku protektorátu”, Český lid, 78: 4, pp. 271–275.

Šípek, Z. (1992). “Tzv. Cikánská otázka od Mnichova do konce roku 1939”, Tamtéž, 79: 2, pp. 161–169.

Šípek, Z. (1995). “Řešení situace potulnných Cikánů v českých zemích v letech 1918 – 1940”. In: Neznámý holocaust. Praha, pp. 41 – 44.

Stojka, C. (2008). Žijeme ve skrytu - Vyprávění rakouské Romky. Praha: Argo. [Original in German].

Téma (ed.) (2000). Holocaust. Informační materiál pro učitele k výuce na základních a středních školách. Praha: MŠMT ČR.

Vašek, F. (1997). “Romové před nacistickými soudy”, Bulletin Muzea romské kultury, 6, pp. 36 – 38.