Latvia

Publications and articles: 

RUDĒVIČS, Normunds: Romu Holokausts Latvijā, Konferenču un semināru materiāli 2009-2014, Shamir, Rīga, 2015

URTĀNS, Aigars (2003): “Bauskas pilsētas un apriņķa čigānu iznīcināšana 1942. gada vasarā”, in: Dzintars Ērglis (ed.), Holokausta izpētes jautājumi Latvijā: Staptautiskā semināra referāti 2001. gada 29. novembris, Rīgā, un 2001.–2002. gada pētījumi par holokaustu Latvijā / The Issues of the Holocaust Research in Latvia: Reports of an International Seminar, 29 November 2001, Riga and the Holocaust Studies in Latvia in 2001–2002.

VESTERMANIS, Marģers: Čigānu genocīds vācu okupētajā Latvijā (1941.-1945), Latvijas Vēsture, 1993/4 (11)

ZIMMERMANN, M. (1999). “The Soviet Union and the Baltic States 1941-44: the massacre of the Gypsies”. In: Kenrick, D. (ed.). The Gypsies During the Second World War. Vol. 2. In the Shadow of the Swastika. Hatfield: University of Hertfordshire Press, pp. 131-148.

“The hidden and forbidden history of Latvia under Soviet and Nazi occupations 1940-1941” - selected research of the Commission of the Historians of Latvia, Symposium of the Commission of the Historians of Latvia - Volume 14