Norway

Publications and articles: 

Bergkvist, J., "Norske romer i nazistenes konsentrasjonsleire” (Norwegian Roma in Nazi Concentration Camps)

Bergkvist, J., Vigardt, K.S., “'En endelig løsning på taterplagen’. Oslo fattigvesen og rasehygiene under 2. verdenskrig” (‘A Final Solution to the Gypsy Menace’: Oslo Poor Relief Fund and Racial Hygiene During the Second World War).

Johansen, J. O. (1989). Sigøynernes holocaust. Oslo: J.W. Cappelen. (The Genocide/Holocaust of the Roma).

Rosvoll, M., Lien, L., Brustad, J.A., Å BLI DEM KVIT Utviklingen av en "sigøynerpolitikk" og utryddelsen av norske rom (Getting rid of them. The development of a “Gypsy policy” and the extermination of Norwegian Roma), 2015, Centre of studies of Holocaust and Religious Minorities.

Weiss-Wendt, A., The Nazi Genocide of the Roma: Reassessment and Commemoration, 2013, Berghan Books