Slovak Republic

Publications and articles: 

Duna, W. A and Polansky, P. (1997). The Hidden Holocaust of the Gypsies. Minneapolis: Sa-Roma.

Fedič, V. (2001). Východoslovenskí Rómovia a II. svetová vojna. Svedectvá pamätníkov. Humenné: REDOS.

Fulková, M. (1955). Z - Osud českých a slovenských Romů po nástupu fašismu.

Gecelovský, V. (1986). “Perzekúcia Cigánov v období tzv. slovenského štátu”, Obzor Gemera, 17: 3, pp. 174–177.

Gecelovský, V. (1987). “Sociálno-politické postavenie a perzekúcia Cigánov na Gemeri v rokoch 1918–1945”, Historica Carpatica, 18, pp. 55–71.

Gecelovský, V. (1990). \"Rómovia na Gemeri do roku 1945\". In: Okresné osvetové stredisko. Rožňava, pp. 117–125.

Haišman, T. (1988). “Die Ermordung der Ziegeunerbevölkerung im Gebiet der heutigen Tschechoslowakei während des Zweiten Weltkrieges. Ein Bericht zum Forschungsstand”, Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheits - und Sozialpolitik, 6, pp. 185 - 188.

Hübschmannová, M. (1995). “Je opravdu třeba tolik utrpení?”. In: Neznámý holocaust. Praha, pp. 71–79.

Hübschmannová, M. (1999). “Romové ve Slovenském státě ve vzpomínkách pamětníků”. In: Fenomén holocaust. Praha – Terezín, pp. 148–151.

Hübschmannová, M. (2005). “Po židoch cigáni”. In: Svědectví Romů ze Slovenska 1939–1945. I. dil (1939 – srpen 1944). Praha: Triáda. [After Jews went Gypsies. Testimonies of Romani from Slovakia 1939-1945. Part 1 (1939 – August 1944)]

Hübschmannová, M., Šebková, H. and Žlnayová, E. (1993). “I Rom slovacchi durante la seconda guerra mondiale”, Lacio drom, 29: 5, pp. 3–6.

Lipa, J. (1990). “The Fate of Gypsies in Czechoslovakia under Nazi Domination”. In: Berenbaum, M. (ed.). A Mosaic of Victims: Non-Jews Persecuted and Murdered by the Nazis. New York: New York University Press, pp. 207-215.

Janas, K. (2002). “K vzniku a vývine zaisťovacieho tábora v Dubnici n. Váhom”. In: Romano džaniben, n° ňilaj 2002, pp. 17–25.

Janas, K. (2002). “Perzekúcia rómskeho obyvateĺstva v armáde Slovenskej republiky v rokoch 1940–1942”, Romano džaniben, n° jevend 2002, pp. 12–16.

Janas, K. (2002). “Postoj slovenských orgánov při riešení rómskej problematiky a jeho zmena po porážke Slovenského národného povstania”. In: <:I>Slovenská republika 1939–1945 očami mladých historikov. Bratislava, pp. 341–358.

Janas, K. (2002-2003). “Pokusy vlády slovenského štátu o likvidáciu obchodovania s odpadkami v rokoch 1939–1945”, Bulletin (Muzeum romské kultury v Brně), 11–12, pp. 77–79.

Janas, K. (2003). “Pokusy vlády slovenského štátu o likvidáciu obchodu s koňmi v rokoch 1939–1941”, Romano džaniben, n° jevend 2003, pp. 89–92.

Janas, K. (2003). “Pracovný útvar pre Rómov a tzv. asociálne osoby v Ústí n. Oravou v roku 1944”, Zborník Oravského múze, 20, pp. 51–60.

Janas, K. (2003). “Predpoklady pre vznik a organizáciu pracovných útvarov pre Rómov a asociálne osoby v rokoch 1939–1942”, Romano džaniben, n° jevend 2003, pp. 79–88.

Janas, K. (2004).”Niekoĺko nových poznatkov o existencii zaisťovacieho tábora v Dubnici n. Váhom”, Romano džaniben, n° ňilaj 2004, pp. 29–33.

Janas, K. (2004). “Zmena v organizácii pracovných útvarov v rokoch 1943–1944”, Romano džaniben, n° ňilaj 2004, pp. 24–26.

Kamenec, I. (1995). “Holocaust na Slovensku – porovnanie rómských a židovských obyvateĺov”. In: Neznámý holocaust. Praha, pp. 64–70.

Kollárová, Z. (1993). “K vývoju rómskej society na Spiši do roku 1945”. In: Neznámi Rómovia. Bratislava, pp. 103–114.

Kollárová, Z. (2003). “Rómovia a Spiš do roku 1945”. In: Terra Scepusiensi. Levoča – Wrocław, pp. 805–816.

Kramářová, J. et al. (2005). (Ne)bolí. Vzpomínky Romů na válku a život po válce. Praha: Člověk v tísni.

Lacková, E. (1997). Narodila jsem se pod št'astnou hvězdou. Praha: Triada. [Text in Czech and Romani. There are translations into many languages]

Mann, A. B. (1991).Utrpenie Rómov počas druhej svetovej vojny. Detva: DK A. Sládkoviča.

Mann, A. B. (1995). “Postavenie Rómov na Slovensku počas druhej svetovej vojny”. In: Neznámý holocaust. Praha, pp. 57–63.

Mann, A. B. (1996). “Židia a Rómovia – paralely osudov”. In: Pracovné jednotky a útvary slovenskej armády 1939–1945. VI. robotný prápor. Bratislava, pp. 108–115.

Mann, A. B. (2000). Romský dějepis. Praha: Fortuna.

Mann, A. B. (2005). “Rómovia v druhej svetovej vojne”. In: Lacková, E. (ed.). Mŕtvi sa nevracajú – O mule na aven pale. Prešov, pp. 555–563. [In Romani pp. 564–573; in English pp. 574–583].

Nečas, C. (1978). “La discriminazione e la persecuzione degli Zingari slovacchi negli anni 1939–1945”, Lacio drom, 12: 2, pp. 2–6.

Nečas, C (1981). “Lo sterminio degli Zingari slovacchi negli anni 1944–1945”, Lacio drom, 17: 1, pp. 11–14.

Nečas, C. (1981). “Die tschechischen und slowakischen Roma im Dritten Reich”. In: Dritter Welt- Roma- Kongres. Göttingen, pp. 62 – 64.

Nečas, C. (1981). Nad osudem českých a slovenských Cikánů v letech 1939–1945. Brno: Univerzita J.E. Purkyně v Brně. [Revised version in: Nečas, C. (1994): Českoslovenští Romové v letech 1938–1945. Brno]

Nečas, C. (1992). “Osudy československých Cikánů za nacistické okupace a nadvlády”, Střední Evropa, 7: 23, pp. 117-129.

Nečas, C. (1994). Českoslovenští Romové v letech 1938–1945. Brno: Masarykova univerzita v Brně. [Revised version of: Nečas, Ctibor (1981). Nad osudem českých a slovenských Cikánů v letech 1939–1945. Brno: Univerzita J.E. Purkyně v Brně.]

Nečas, C. (1994). “Dyskryminacja i prześladowanie Romów w Republice Słowackiej”. In: 50-lecie zagłady Romów w KL Auschwitz-Birkenau. Oświęcim, pp. 74–87.

Nečas, C. (1998). “Sinti und Roma im Protektorat Böhmen und Mähren sowie in der Slowakischen Republik in den Jahren 1939 – 1945”. In: Sinti und Roma im KL Auschwitz-Birkenau 1943 - 1944. Oswiecim, pp. 178-190.

Nečas, C. (2007). “Czech and Slovak Roma, 1939–1945”, Historica (Historical Sciences in the Czech Republic). Series Nova, 12, pp. 144–167.

Sadilkova, H. (2002/2003). War Testimonies by Slovak Roma - A Close Analysis, M.A. Thesis, Central European University.

Tóth, D. (ed.) (1996). Pracovné jednotky a útvary slovenskej armády 1939 – 1945 – VI. robotný prápor. Zborník materiálov z medzinárodného seminára, Bratislava 22. – 23. novembra 1995. Bratislava: ZING Print.

Vagačová, I. and Fotta, M. (eds.) (2006). Rómovia a druhá svetová vojna: čítank [The Roma and the Second World War]. Bratislava: the Foundation of Milan Šimeček. [It is a translation]